Właściwości suchego lodu:

 • temperatura -78,5 °C
 • sublimacja, tzn. przejście bezpośrednio w stan gazowy bez pozostałości
 • nie zawiera wody i nie jest jej przewodnikiem
 • nie posiada smaku ani zapachu
 • nietoksyczny
 • niepalny
 • beztlenowy (antybakteryjny) przez co niszczy bakterie i grzyby
 

Opis procesu czyszczenia

Czyszczenie suchym lodem jest metodą ścierno-strumieniową. Nośnikiem jest sprężone powietrze, a ścierniwem suchy lód. Ze względu na niską twardość suchego lodu czyszczenie nim jest delikatne dla czyszczonego obiektu a jednocześnie bardzo skuteczne dla szerokiej gamy zabrudzeń.

Zalety czyszczenia suchym lodem :

 • Zredukowany czasu postoju maszyn – w większości przypadków nie występuje potrzeba demontażu oraz studzenia czyszczonych części i maszyn. Natychmiastowy start pracy maszyny po czyszczeniu. Nie obniża produktywności czyszczonych maszyn i urządzeń – większość elementów może być czyszczona bez konieczności ich demontowania i studzenia.
 • Oszczędność czasu oraz kosztów – większa szybkość i dokładność czyszczenia w porównaniu do obecnych metod.
 • Suchy proces czyszczenia – w trakcie czyszczenia nie używamy wody i chemikaliów, dlatego proces jest bezpieczny dla urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
 • Ograniczenie odpadów – brak chemikaliów i materiału ściernego. Jedynym odpadem jest usuwane zanieczyszczenie.
 • Bezpieczny dla czyszczonych powierzchni – nieabrazyjny charakter suchego lodu sprawia, że nie uszkadza on czyszczonych powierzchni. Twardość granulek suchego lodu w skali Mohsa jest równa 2, co odpowiada twardości gipsu. Suchy lód nie posiada właściwości ściernych.
 • Ekologiczny – nie produkuje i nie dodaje do atmosfery nowych cząsteczek dwutlenku węgla. Suchy lód uzyskuje się jako produkt uboczny w innych procesach przemysłowych.
 • Dezynfekuje i neutralizuje zapach – dzięki niskiej temperaturze – 78,5 °C usuwa zagrzybienia i bakterie Salmonella, E.coli, Listeria. Czyszczona powierzchnia jest odtłuszczona i bezpieczna dla produktów żywnościowych.
 • Wysoki poziom bezpieczeństwa pracy – w związku z brakiem zanieczyszczenia i brakiem użycia chemii, proces czyszczenia jest bezpieczny. Suchy lód oraz dwutlenek węgla jest dopuszczony do kontaktu z żywnością.


Jak dokładnie przebiega proces czyszczenia suchym lodem?

Mechanizm czyszczenia suchym lodem oparty jest o 3 funkcje:

Suchy lód w postaci mikro granulek jest transportowany przez sprężone powietrze o prędkości ponad 150 m/s. Dzięki połączeniu energii kinetycznej oraz niskiej temperatury dochodzi do pęknięcia powłoki brudu znajdującego się na powierzchni czyszczonego urządzenia. W tak powstałe szczeliny, wdzierają się następne cząstki lodu. Dochodzi do sublimacji czyli przemiany z ciała stałego w gaz. Podczas tego procesu, objętość lodu zwiększa się ok. 600 razy.

Kontakt z nami

  +48 601 643 899
  +48 723 733 881
  biuro@mmtechsc.pl

  ul. Lubelska 36, 10-409 Olsztyn